Privacyverklaring

Weezenkas hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Ten aanzien van deze gegevens geldt Vereniging Weezenkas als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Vereniging Weezenkas

T.a.v. penningmeester

info@weezenkas.nl

De vereniging Weezenkas verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie van haar vrijwilligers, deelnemers, leden, donateurs, fondsenwerving en om te informeren over haar activiteiten.

Als je een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die je ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van deelnemers in onze programma’s verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

De gegevens die wij van je vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, zonodig: geboortedatum,  zonodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van de activiteiten waar je je voor aanmeldt.

De door jou verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door jou beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een van onze programma’s/activiteiten.

Ook schakelen wij derden in voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Met deze derden sluiten wij bewerkers overeenkomsten.

Klikgedrag en cookies

Op deze website worden cookies geplaatst van Google Analytics.  Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. We gebruiken alleen functionele cookies en de data worden geanonimiseerd doorgestuurd naar Google Analytics. Overige bezoekgegevens slaan wij niet op.

We maken gebruik van de volgende typen cookies: Utma, Utmz, ASP.NET_SessionId,  ReturnUrl, DotNetOpenAuth.WebServerClient.XSRF-Session en epiXSRF.

Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar de site van de betreffende social media.

Beveiliging

De gegevens die je invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL)

Links naar andere websites

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van je verwerken, dan heb je de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kun je indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Alvorens wij tot wijziging, etc overgaan, zullen wij eerst je identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.

Als je geen informatie meer wilt ontvangen van ons, of als je vragen hebt over de website of Weezenkas, stuur dan een e-mail naar info@Weezenkas.nl.

Privacy is een terrein dat in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook zonodig aanpassen.