Over ons

De Weezenkas is voortgekomen uit de Vrijdenkersbeweging en bestaat al sinds 1896, meer dan 120 jaar dus! Het is in 1896 de eerste vereniging die kinderen begeleid en financieel ondersteund als zij wees waren geworden.

De tijden zijn veranderd maar ons doel niet, wij dragen er aan bij dat kinderen zoveel mogelijk opgevoed worden volgens de wensen van hun overleden ouder(s). Wij betalen mee aan studie, levensonderhoud en vrijetijdsbesteding. Een oud pupil zegt: ‘Zonder de Weezenkas had ik me niet zo kunnen ontwikkelen als ik nu heb gedaan’. Het overlijden van een of beide ouders is zeer ingrijpend voor kinderen.

De Weezenkas neemt een deel van de praktische zorg over. In overleg met de overgebleven ouder of verzorger wordt de behoefte aan steun bekeken. De bijdrage, bijvoorbeeld kleedgeld, vakantiegeld en een studiebijdrage, wordt per pupil vastgelegd. Ook de kosten voor externe hulp, zoals een beroepskeuzetest en medische kosten kunnen vergoed worden. De Weezenkas blijft de pupil volgen totdat hij of zij meerderjarig is of tot dat zijn of haar opleiding is afgerond.

Geschiedenis

De Weezenkas werd op 16 februari 1896 onder luid applaus van de aanwezige vrijdenkers opgericht. Een van de oprichters was de onderwijzer A.H. Gerhard, die beter bekend is als medeoprichter van de SDAP.

Doel van De Weezenkas was wezen en half-wezen ‘te behoeden voor armoede en bedelarij en op te voeden op basis van het uitgangspunt zonder geloofsdogma, totdat zij hun eigen kost konden verdienen’. De vereniging is ontstaan als een onderlinge verzekering om wezen en half-wezen – de pupillen – van de aangesloten vrijdenkers te beschermen tegen een christelijke opvoeding in een weeshuis of pleeggezin.

Thans wordt gesproken van een opvoeding op humanistische grondslag. De Weezenkas maakt het financieel mogelijk dat pupillen zich breed kunnen ontplooien. Vooral in de vooroorlogse periode combineerde De Weezenkas de onderlinge verzekeringsgedachte met een pedagogisch en maatschappelijk vooruitgangsoptimisme. De opvoeding gold als middel om de samenleving te verbeteren. De Weezenkas heeft als kleine verzekering met grote idealen zijn zelfstandigheid altijd kunnen behouden. Dit is bijzonder in een periode waarin de moderne verzekeringsmaatschappijen oprukten en talloze onderlinge verzekeringen verdwenen. Ook de eigen verzekeringsmaatschappij Aurora wist tot in de jaren zeventig overname door een grote verzekeraar tegen te gaan.

Oprichter Weezenkas A.H. Gerhard (1859-1948)